Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2020

ged
3977 bec8 500
Reposted fromrudgierd rudgierd viaLukasYork LukasYork
ged
4936 3583 500

April 04 2020

ged
7603 43e1 500
Reposted fromtojika4 tojika4 vialubisztosuko lubisztosuko
ged
1063 10e7 500
Reposted frommiischa miischa viagreywolf greywolf
ged
1581 505a 500
Reposted fromzciach zciach

April 01 2020

ged
9080 227e 500
Reposted fromDavyJones DavyJones
ged
1887 1b07 500
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viaLukasYork LukasYork
ged
4484 735e 500
Reposted fromFero Fero

March 29 2020

ged
Generalnie tak.
ged
Czyli podsumujmy i poprawcie mnie, jeśli gdzieś się mylę, bo nie jestem w stanie być na bieżąco.
- Mamy pandemię. Globalną epidemię. Generalnie stan wyjątkowy, klęska żywiołowa, stoimy na krawędzi.
- Rząd robi lockdown prawie wszystkiego.
- Ale chce, żeby wybory w maju się odbyły.
- Po tygodniu lockdown zaostrzony, ale wybory nadal niezagrożone, chociaż nikt poza Dudą nie jest w stanie prowadzić kampanii.
- Kontrkandyci Dudy mówią, że może się wszyscy solidarnie wycofają, wtedy wyborów być nie może.
- Taki chuj, nagle Marek Jakubiak, który miesiąc temu nie mógł zebrać wymaganych do startu podpisów od obywateli, w czasie kwarantanny ma ich 140 000. Wybory uratowane xD
- Rząd robi "tarczę antykryzysową", żeby zapobiec nadchodzącej recesji.
- "Tarcza" zakłada 9 miliardów dopłat do pensji i 70 miliardów na wspomożenie sektora finansowego, bo jak wiadomo, on ucierpi najbardziej xD
- Sporo głosów, że te wszystkie zapisy Tarczy są naprawdę szkodliwe, antypracownicze, antyludzkie, antygodnościowe. Umożliwiają jednostronne zmienianie i zrywanie umów ze strony pracodawców, komercjalizację szpitali i różne inne chore gówna rodem z przełomu lat 80/90 za którymi wszyscy przecież tak bardzo tęsknimy.
- Opozycja w postaci PO to popiera.
- A to chuj, dojebmy do tej całej Tarczy zmianę kodeksu wyborczego, chociaż nie wolno tego robić tak krótko przed wyborami (które przecież się odbędą), może nikt się nie zorientuje.
- PO twierdzi, że się zorientowała, ale i tak zagłosowała za.
- PO obwinia Lewicę, bo w ogóle to oni chcieli, żeby jakiekolwiek głosowanie było możliwe.
- Poprawka sprawia, że osoby starsze i zarażone mogą głosować bez wychodzenia z domu co oczywiście promuje partię rządzącą.
- Ale za to wiecie kto nie będzie mógł głosować? Polacy zagranicą. Ale oni w większości nie popierają partii rządzącej więc kogo to obchodzi xD
- Tarcza pisana oczywiście na kolanie, więc z jej zapisów wynika, że zwolnieni ze składek emerytalnych będą tylko duchowni xD
- PiSowi nadal rośnie, Duda już 65% poparcia wg sondaży, czyli o 21% więcej niż miesiąc temu, kto by się spodziewał.
- Mimo to, może ktoś by to wszystko nawet oprotestował, ale nie może, bo przecież stan wyjątkowy i zakaz zgromadzeń xD
- Jeden rabin mówi, że wybory na pewno się odbędą, a potem wrócimy do kwarantanny, a drugi rabin mówi, że na pewno się nie odbędą, bo jak będzie źle to prezes Kaczyński jak najprawdziwszy mąż stanu w ostatniej chwili je odwoła i PiSowi urośnie jeszcze bardziej.
Generalnie wszystko po staremu, tylko że gorzej, czy czegoś nie odnotowałem?

29.03.2020.
Reposted fromTamahl Tamahl viaregcord regcord

March 27 2020

ged
1313 5351 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaLukasYork LukasYork
ged
7901 5c36 500
Reposted fromqb qb viagreywolf greywolf
ged
4712 1119 500

wakandamama:

This shit was iconic

March 26 2020

5654 cc82 500
Reposted fromjaysocrates25 jaysocrates25 viagreywolf greywolf
9578 1d45 500
9735 5fd3
Reposted fromSphinx Sphinx viakrolik krolik

March 25 2020

ged
9427 a1b9 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaLukasYork LukasYork
9775 97ae 500

injuries-in-dust:

Veggietales are telling to truth, for once.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl